Vareheis - LogiMat

LogiMat heisautomat blir også ofte omtalt som lagerautomat.                                 
Den kan innredes med både kasser og skillevegger.
Maskinen(e) bør stå i egen sone og betjenes av dedikerte operatører.

Dette er en semiautomatisk løsning hvor varene kommer frem til operatøren
istedenfor at operatøren må gå frem til varene. Varene lagres i front og bakkant,
mens en heis betjener begge sider fra midten av maskinen.

Egenskaper:

-          Effektivt plukk og innlegg, spesielt ved datastyring.

-          Plasseffektiv. Utnytter høyden optimalt.

-          God ergonomi.

-          Støvfrie varer.

-          Innlegg og plukk bør skje separat.

-          Normal effektivitet er 80 – 250 plukklinjer/time pr. operatør avhengig av oppsett.

Se mer info her:

             Logimat1.jpg   Logimat2.jpg

Meny

Innstillinger

Del