Gjennomløp - Kartong

Gjennomløpsreoler for smågods utnytter plassen optimalt med produkter lagret på stillegående rullelister. Lageransatte kan arbeide i plukksoner og dermed redusere gangavstander.
Løsningen et tilpasset FIFO-prinsippet (First In First Out) for å fasilitere en problemfri vareflyt til arbeidere ved samlebånd. Mellomstasjoner er en fantastisk løsning for å effektivisere distribusjonen. Ved hjelp av stasjonene kan medarbeideren plukke ordrerene direkte fra kassen eller beholderen.
Ved å kutte ned på gangavstanden og forbedre ergonomien vil medarbeiderens arbeidsbyrde reduserers og plukkfrekvensen økes. Da påfyllingen av deler skjer på baksiden vil det ikke påvirke ordreplukket, og disse to prosessene kan gjøres uavhengig av hverandre uten produksjonsstopp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fordeler:

For produkter med høy omløpshastighet i henhold til FIFO-prinsippet

Egenskaper:
  • Større varetilgjengelighet på tilgjengelig areal
  • Varene ruller automatisk frem til plukkplassen
  • Klart atskilte ganger
  • Kan kombineres med andrereolsystemer fra SSI Schäfer
  • Problemfri integrasjon med transportanlegg
Bruksområder:

Fleksibelt og modulbasert for enkel tilpasning etter behov

Se vår katalog her:


Meny

Innstillinger

Del