Gjennomløp - Kartong

Gjennomløp for småvarer blir også ofte omtalt som «flow rack». 
Varene lagres rett på rulleskinner som gjør at de transporteres gjennom reolen ved hjelp av gravitasjon.
Systemet kan innredes med deleskinner og bremseruller. 
Det kan stå i en egen sone eller settes inn i eksisterende pallreoler.
Dette er en manuell løsning for større mengder gods og gjerne hele kolli.

 

Egenskaper:

-          Betjenes manuelt.

-          Automatisk FIFO.

-          God ergonomi.

-          Det kan påfylles og plukkes parallelt.

-          Komprimert og effektivt plukk.

-          Kan kombineres med transportørsystem.

-          Kan kombineres med «pick to light» styring.

-          Kan også benyttes som pushback løsning, dvs plukk og påfyll på samme side

-          Normal effektivitet er 80-300 plukklinjer/time pr. operatør avhengig av oppsett.Se mer info her:

                 

Meny

Innstillinger

Del