Småvarereol

Småvarereolen R3000 - en allsidig reol

Hovedbruken for en småvarereol er lagring av smådeler. Småvarereolen fra SSI Schäfer er modulbasert og dekker de aller fleste lagringsbehov.
Den kan monteres på vogn for optimal plassutnyttelse, hyllene kan byttes ut med skråstilte bjelker for dekkoppbevaring og den kan skreddersys for arkivering eller som bæring for en mesanin.
Gjennom ulike hyllesystemer og tilbehør kan ulike varetyper plasseres mest mulig rasjonelt og økonomisk.

Meny

Innstillinger

Del