Mobile dekkreoler - Stående

Mobile reoler for økning av lagringskapasitet på samme grunnflate
Kombinasjonen av SSI Schäfer reoler og Neuffers mobile vogner gir et uovertruffent resultat som mobilt reolsystem, hvor styrke og kvalitet kjennetegner reoler så vel som vogner. Sammen med Neuffers styresystem utgjør dette til sammen et enkelt og ikke minst imponerende system hvor fleksibilitet og styrke gir grunnlaget for smidige løsninger.

Les artikkelen: Hvordan avgjøre om du bør flytte eller effektivisere lageret?

Her kan man tilpasse ønsket antall reolrekker i systemet. Vognene monteres på skinner som nedfelles i gulvet, og kjøres ved hjelp av el-motorer. Man vil kunne komprimere reolrekkene slik at bare én kjøregang trenger å være åpen, avhengig av hvor plukk skal gjennomføres.

Når man setter i gang planlegging av ny lagringsinstallasjon eller fornying av eksisterende lager, bør man merke seg følgende vedrørende en løsning med mobile reoler:

* 85 % økning i lagerkapasitet over samme grunnflate
* 60 % redusert bygningsvolum dersom lageret er nytt
* 40 % økning i ledig plass uten å måtte utvide arealet

Se vår katalog her:

Meny

Innstillinger

Del